Tarieven & vergoedingen

Wij hanteren de tarieven, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), deze jaarlijks voor de mondzorg vaststelt. U kunt deze vinden via de prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg.

De meest gebruikte tarieven bij de mondhygiƫnist zijn de M-codes en de T-codes. Wij adviseren voorafgaand aan de afspraak bij uw verzekering te informeren hoe u verzekerd bent. Ook kunt u kijken op www.zorgverzekeringskaart.nl.

Voor kinderen geldt dat zij onder de basisverzekering vallen. Dit betekent dat zij de behandeling geheel vergoed krijgen.